Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/vestby-vgs

Covid-smitte bekreftet på Vestby vgs

Vi har dessverre kommet i den situasjonen at en elev ved vår skole har testet positivt på Covid-19. Rektor ble kontaktet av smittevernteamet i Vestby kommune søndag ettermiddag og alle elevens nærkontakter er nå definert. Nærkontakter er også direkte informert over telefon om videre tiltak for å hindre videre spredning.

Sammen med smitteteamet i Vestby kommune har vi kartlagt hvem som er å anse som nærkontakter. Alle som har vært i nærkontakt med eleven skal i 10 dagers karantene og skal ikke møte på jobb/skole i karantene. Karantenen løper fra og med 21/8 til og med 31/8.  

De som er å anse som nærkontakter er medelever i klassen/faggrupper, faglærere for klassen og andre som har vært i nærheten av elev. Man er definert som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk symptomer.

Øvrige elever og ansatte skal møte på skolen som normalt, og for øvrig følge gjeldende smittevernregler. Se flere detaljer i FHIs smittevernveileder og sak om smittevernstiltak ved skolestart på skolens web 

Til toppen