Elever ved Vestby vgs spiller en viktig rolle for Begeistringens Hus

For øyeblikket har flere av VG2 elevene ved Bygg- og anleggsteknikk ved Vestby vgs et stort tverrfaglig prosjekt som foregår på Breivoll i Ås kommune. Oppdragsgiveren er Breivolls Venner i samarbeid med DNT Oslo og Omegn.

Klassene 2KEA og 2BYB oppstilt foran to minibusser sammen med kontaktlærerne sine - Klikk for stort bilde2KEA rørlegger med kontaktlærer Geir-Aage Kaspersen-Stabell og 2BYB med kontaktlærer Richard Andersen. Richard Andersen/Vestby vgs  

Flerårig byggeprosjekt

Dette er et stort prosjekt som mest sannsynlig kommer til å gå over et par år. De skal først rive, for så å rehabilitere huset som senere skal bli brukt til at lag og foreninger kan ha møtene sine der og til sosiale tilstelninger. Her kommer både snekkerne, murerne og rørleggerne til å være med!

Innvending bilde fra byggeplass - Klikk for stort bilde"Som man kan se på bildet så skal alt gjøres om og elevene kommer til å være en del av prosessen fra start til slutt." sier lærer Richard Andersen. Richard Andersen/Vestby vgs    

Alle byggfagene er involvert

Rørleggerne var der ute for å stenge vannet slik at de deretter kunne få rive videre. Rørleggerne skal også ha alt med det sanitære å gjøre på prosjektet. I tillegg vil klasse 2BYA komme for å mure der etter hvert.

Utvendig bilde fra byggeplass, elever som arbeider. - Klikk for stort bilde"Dette er god læring for elevene, og ikke minst både yrkesrettet og praktisk" sier lærer Richard Andersen. Richard Andersen/Vestby vgs  

Tverrfaglig prosjekt

I tillegg vil elevene få arbeidstegninger fra arkitekten som de skal jobbe med i tegnetimene på skolen. På denne måten får de lært seg arbeidstegninger som brukes ute i arbeidslivet, i tillegg til at de får et større eierforhold til prosjektet.

Et viktig prosjekt for lokalbefolkningen

Bilde av informasjon om byggeprosjektet som er hengt opp på byggeplassen. - Klikk for stort bildeBegeistringens Hus skal bli et samlingsted for lokale lag og foreninger og frivillige på Breivoll gård. Richard Andersen/Vestby vgs  
Som man kan lese på bildet ovenfor, er dette huset en viktig brikke for å realisere Breivoll gård som en felleskapsarena for befolkningen. Vi synes det er utrolig stort at våre elever er en del av dette prosjektet. Alle på Vestby vgs heier på dere og ønsker dere lykke til! Vi gleder oss til å følge prosjektet deres i løpet av året.

Til toppen