Elevundersøkelsen

Dette er en undersøkelse hvor elevene får si sin mening om trivsel og læring i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Penn, papir, linjal, graf - Klikk for stort bilde Isaac Smith/Unsplash.com   

Elevundersøkelsen

Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. På Vestby vgs gjennomføres undersøkelsen på alle trinn. Grunnen er at undersøkelsen gir oss viktig informasjon for å fange opp om alle har det bra på skolen og vi får elevenes stemme inn i skolens utviklingsarbeid.

Svarene elevene gir om egen trivsel, mobbing og trakassering blir fulgt opp umiddelbart. Hvis vi ser at noen ikke har det bra i en klasse eller på skolen, vil vi gå inn og ta tak i problemet. Svarene elevene gir om kvalitet i undervisningen bruker vi aktivt til å forbedre tilbudet vårt. 

Undersøkelsen er anonym, svarene kan ikke spores til enkeltelever.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Viken fylkeskommune har bestemt at undersøkelsen skal gjennomføres for alle skolens elever innen 11. desember.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen? 

Undersøkelsen gjennomføres på skolen med lærer tilstede.

Informasjon til elever og foresatte

Før undersøkelsen gjennomføres er det viktig at du leser informasjonen fra Utdanningsdirektoratet i disse informasjonsskrivene:

Informasjon til elever

Informasjon til foresatte

Du finner også informasjon om Elevundersøkelsen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Til toppen