"Gjør det!" - utveksling til Berlin

Unik mulighet for Vg2-elever på restaurant- og matfag og bygg- og anleggsteknikk. Utveksling til Berlin i 16 dager våren 2021. Send søknad om deltakelse.

Bilde av Brandenburger Tor i Berlin - Klikk for stort bilde Ansgar Scheffold/Unsplash.com   

Vestby videregående skole fått midler fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) til et bilateralt utvekslingsprosjekt med tyske elever. Prosjektet heter «Gjør det!». Elevene vil få internasjonal arbeidserfaring i tyske bedrifter i Berlin. Arbeidsspråket er engelsk. Prosjektmidlene dekker reise og opphold i 16 dager. Betingelsene er at elevene arbeider minimum ti dager ute i bedrift. Vestby videregående skole har gjennom flere år hatt samarbeid med to videregående skoler og Handwerkskammer i Berlin og har mottatt midler fra Diku.

Diku gir gjennom dette prosjektet i skoleåret 2020/2021 14 elever fra vg2 totalt en fantastisk mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring i tyske bedrifter i et autentisk og flerkulturelt arbeidsmiljø, oppleve bofellesskap på hostel, bli kjent med Berlins historie og severdigheter og treffe tyske elever fra restaurant- og matfag og fra bygg- og anleggsteknikk. Det vil være med lærere fra Vestby videregående skole under oppholdet.

OBS: Med forbehold om at Viken fylkeskommune åpner for utenlandsreiser våren 2021. 

Betingelser for deltakelse

Betingelsene for deltakelse i prosjektet er at elevene i forkant deltar på forberedelser utenom skoletid om Tysklands historie, tysk språk, kultur og utdanningssystem før de reiser. De må også forplikte seg til å spre kunnskap om prosjektet til elever, lokalaviser og ev. internasjonaliseringskonferanser i Viken fylkeskommune i etterkant av prosjektet og deltar i planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter når vi har gjenbesøk av tyske elever.

Elevene mottar Europass som dokumenterer arbeidserfaringen.

Når skolen har valgt ut hvilke elever som får delta, vil det bli holdt et eget informasjonsmøte for foresatte og elever.

De som blir valgt ut til å delta i «Gjør det!»-prosjektet, kommer til å representere Vestby videregående skole. Derfor ønsker vi gode ambassadører for skolen vår.

Send søknad

Send en søknad på norsk. Søknad gir vurderingsgrunnlag i norsk.

Send en CV og et motivasjonsbrev med utfyllende informasjon om deg selv og hvorfor du har lyst til å delta i et internasjonalt prosjekt. CV og motivasjonsbrev skrives på engelsk. I tillegg vil du bli intervjuet på engelsk av faglærer. Alle delene gir vurderingsgrunnlag i faget.

Det som vektlegges, er:

  • God oppførsel, selvstendighet, pålitelighet, høflighet, sosial kompetanse
  • At du er á jour i fellesfagene
  • Språklig kompetanse: du må kunne gjøre deg forstått på engelsk og ikke være redd for å snakke engelsk med tyske elever, lærere og arbeidsgivere

Søknadsfrist er onsdag 7.oktober 2020 innen kl. 12.00.

Du må levere søknad, CV og motivasjonsbrev på e-post til Rune Johnsen og Mona Linneberg.

runejohn@viken.no

monali@viken.no

Til toppen