Nytt smittetilfelle på Vestby videregående skole

En lærer ved vår skole har testet positivt på Covid-19. Lærer skal ha blitt smittet i høstferien og var kun på jobb mandag 5.oktober. Sammen med smitteteamet i Vestby kommune har vi kartlagt hvem som er å anse som nærkontakter til den aktuelle læreren.

Man er definert som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk symptomer.

De som er å anse som nærkontakter her på skolen er elever i aktuelle klasser/faggrupper og andre som har vært i nærheten av læreren. Alle lærerens nærkontakter er nå definert og det dreier seg om 28 elever fordelt på 2 faggrupper. Nærkontaktene er direkte informert over telefon av smitteteamet om tiltak for å hindre videre spredning. De aktuelle elevene er nå i 10 dagers karantene og skal ikke møte på skole i karantenetiden. Karantenen løper fra 5/10-15/10.

Øvrige ansatte og elever skal møte på skolen som normalt, og for øvrig følge gjeldende smittevernregler. Se flere detaljer i FHIs smittevernveileder og sak om smittevernstiltak ved skolestart på skolens web 

Til toppen