Nytt smittetilfelle ved Vestby videregående skole

En elev ved vår skole har testet positivt på Covid-19. Sammen med smitteteamet i Vestby kommune har vi kartlagt hvem som er å anse som nærkontakter til den aktuelle eleven.

Man er definert som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk symptomer.

De som er å anse som nærkontakter her på skolen er elever og lærere i aktuelle klasser/faggrupper og andre som har vært i nærheten av eleven. Alle elevens nærkontakter er nå definert og blir direkte informert over telefon av smitteteamet om tiltak for å hindre videre spredning.

I dette tilfellet dreier det seg om 4 lærere og 34 elever. Alle som har vært i nærkontakt med den smittede skal i 10 dagers karantene og skal ikke møte fysisk på skole i karantenetiden, som løper til og med søndag 17/1. De aktuelle elevene har digital hjemmeundervisning i karantenetiden. 

Øvrige ansatte og elever skal møte på skolen som normalt, og for øvrig følge gjeldende smittevernregler. Se flere detaljer i FHIs smittevernveileder.

Til toppen