Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/vestby-vgs

Nytt smittetilfelle ved Vestby videregående skole

En elev ved vår skole har testet positivt på Covid-19. Sammen med smitteteamet i Vestby kommune har vi kartlagt hvem som er å anse som nærkontakter til den aktuelle eleven.

Det dreier seg om 1 klasse + 1. programfag på tvers av klasser, samt 10 ansatte inklusive studenter. Lærere og elever har fått beskjed av ledelsen, og har gått hjem fra skolen. 

Det er klare retningslinjer for å bli definert som nærkontakt. De som er å anse som nærkontakter er lærere og elever i aktuell elevs klasser/faggrupper og andre som har vært i nærheten av aktuell elev etter følgende kriterier: Man er definert som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk symptomer.

Alle som har vært i nærkontakt med den smittede skal i 10 dagers karantene og skal ikke møte på skole i karantenetiden. I dette tilfelle vil den kunne vare fra 15/2-25/2 eller fra 17/2-27/2 avhengig av kontakt med den smittede.

Til toppen