Plan for undervisning 9. - 13. november

Skolen er ikke stengt, men vi må gjøre tilpasninger for å bidra til å bremse spredningen av Covid-19. Vi har laget en plan for en kombinasjon av hjemmeskole og vanlig skole for de neste 2 ukene.

Keep smiling and carry on! - Klikk for stort bilde Igor Ovsyannykov/Pixabay  

Skolen er i rød beredskap i forhold til Covid-19, men for å sikre elevene et best mulig opplæringstilbud har vi valgt en kombinasjon av hjemmeskole og vanlig skole.

Vi har laget en plan for hvordan vi skal gjennomføre dette for de neste 2 ukene, og under finner dere oversikt for når de forskjellige klassene skal møte på skolen i uke 46. Følg ellers med på oppslag på Teams.

Vi oppfordrer elever til å bruke offentlig kommunikasjon minst mulig grad når de skal på skolen eller ut i bedrift.

Vi ønsker elever og lærere masse lykke til!

Den gode Teams-timen

For at den digitale undervisningen skal fungere godt, har vi laget noen rammer rundt Teams-timen:

  • Elevene skal delta i undervisningen. Være våken og påkledd.
  • Elever og lærere skal ha på kamera når oppgaver og fagstoff gjennomgås.
  • Undervisningen skal inneholde ulike former for samhandling.
  • Undervisningen skal foregå etter oppsatt timeplan.
  • Timen skal ha en felles oppstart. Vi hilser og fører tilstedeværelse.
  • Elevene skal ha tilpasset opplæring.

Digital undervisning følger timeplanen

Undervisningen de dagene du ikke skal møte på skolen foregår digitalt. Det betyr at du fortsatt skal følge timeplanen og møte opp til undervisning, men hjemmefra! Kontaktlæreren din vil gi deg nærmere beskjeder i klasseteamet.

Oppmøteplaner uke 46

Oppmøteplaner uke 46

 

 

Til toppen