Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/vestby-vgs

Smittevern på Vestby vgs etter Covid-19-tilfelle

Til elever, foresatte og andre interessenter.

Som kjent har en av våre elever ved Vestby vgs testet positivt for Covid-19. Vi viser til pressmelding fra Vestby kommune om flere detaljer om hvordan den smittede med nærkontakter er fulgt opp for å hindre smittespredning.

I kjølvannet av dette har vi fått en del spørsmål fra øvrige elever på skolen og foresatte. Her besvares noen av dem.

Rektor har vært i jevnlig dialog med smittevernteamet i Vestby kommune og kommunelegen, skolen får ros for å ha vært tidlig ute med å sikre smittesporing. Ved å handle raskt har vi klart å hindre et smitteutbrudd slik at ikke at flere elever og ansatte blir smittet. Sammen med smitteteamet i Vestby kommune har vi kartlagt hvem som er å anse som nærkontakter. Alle elever og ansatte som er definert som nærkontakt med den smittede eleven er nå fulgt opp av kommunens smitteteam. De skal være i 10 dagers karantene og skal ikke møte på jobb/skole i perioden fra og med 21/8 til og med 31/8.  

De som er å anse som nærkontakter er medelever i klassen/faggrupper, faglærere for klassen og andre som har vært i nærheten av den smittede eleven. Man er definert som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med den smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk symptomer.

Er det trygt å gå på skolen når noen er blitt smittet?

Skolen følger smittevernreglene på gult nivå etter trafikklysmodellen og har iverksatt de tiltakene som anbefales, helt uavhengig av det ene smittetilfelle vi nå har hatt. Det skal derfor være trygt å gå på skolen både for elever og ansatte. Husk at det er snakk om ett smittetilfelle, på en skole med 700 elever og 150 ansatte, som nå er håndtert med helt klare tiltak. Kommunen og skolen har fulgt retningslinjene nøye for å unngå et smitteutbrudd.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Når det gjelder oppmøte på skolen følger vi punkt 3.2 i FHIs smittevernveileder. Så lenge myndighetene i Norge har bestemt at skolene skal holdes åpne, på gult nivå etter trafikklysmodellen, er det kun i spesielle tilfeller man ikke skal komme på skolen:

  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Elever trenger ikke gå til lege for slikt fravær, da fraværsreglene er endret midlertidig frem til 1.november, men man skal varsle skolen med bruk av egenmelding. Er eleven under 18 år, skal foresatte melde fra om fraværet.
  • Elever eller ansatte som har bekreftet Covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet
  • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet

Dersom du som elev mener du ikke kan komme på skolen utover disse punktene, må du ha legeerklæring. Hvis du f.eks. har nære familiemedlemmer som kan være i risikogruppen, kan du ikke uten videre bli hjemme Hvis du generelt føler deg utrygg og ikke vil på skolen, kan du heller ikke la være å møte på skolen.

Hvorfor kan ikke skolen si hvem den smittede eleven er slik at jeg vet at jeg er trygg?

Av personvernhensyn kan verken kommunen eller skolen oppgi dette, men øvrige elever skal være trygge på at skolen har gjort det vi kan for sikre smittespredning ved at den smittede og alle nærkontakter er satt i karantene.

Her er til slutt 5 huskeregler for sikre at vi ikke smitter hverandre og hinder at skolene må stenge igjen:

  1. Hold deg hjemme ved sykdom, men husk å melde fra til skolen.
  2. Hold avstand. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
  3. Husk god håndhygiene
  4. Vask alle flater etter deg i klasserom/verksted. Skolen driver ellers forsterket renhold
  5. Test deg hvis du mistenker at du kan være smittet av Covid-19


Da ønsker jeg alle en trygg og smittefri høst!


Mvh

Brit Marie Helle
Rektor

Til toppen