Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/vestby-vgs

Smitteverntiltak

Smittevernnivået er fortsatt GULT og vi fortsetter dugnaden med å hindre at Covid-19 får spre seg. Vi må fortsette å vaske hendene ofte og holde avstand.

På GULT nivå kan vi ha bortimot ordinær undervisning i klasserommet, men vi må vaske utstyr, pult og stol når vi forlater rommet. Håndhilsing og klemming blir det ikke noe av, så vi får hilse med albuen.

Ved økning i smitte kan smittevernnivået heves til RØDT, og det vil få konsekvenser for hvordan vi driver undervisning i klasserom og verksteder.

Retningslinjene nedenfor gjelder på Vestby vgs. De er utarbeidet etter retningslinjene for GULT nivå fra udir.no:

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • Vi unngår håndhilsing og klemming.
 • Elever skal ha faste plasser i klasserommet når det lar seg gjøre, og flater skal desinfiseres ved bytte av klasserom/pult (f.eks. i programfagene).
 • Elevene kan sitte i klasserom og spise. Unntak fra dette er laboratorier og andre spesialrom. Lærere sprayer pulter før undervisning, elevene tørker med papir.
 • Utenfor klasserommet bør ansatte og elever holde 1 meter avstand i alle situasjoner.
 • Unngå trengsel og store forsamlinger.
 • Elever skal vaske hender minst ved skolestart og ved bytte av klasserom/verksted.
 • Biblioteket kan brukes av elevene omtrent som vanlig. Elever fra samme klasse kan sitte sammen i biblioteklokalene. Elevene må vaske bordene etter bruk. Sosiale aktiviteter som sjakk og andre spill kan vi dessverre ikke tilby nå.
 • Grupperom: Ansvarlig lærer er ansvarlig for desinfisering (bruk sprayflasker fra klasserom dersom det ikke er plassert ut på grupperommet).

I tillegg har vår renholdsavdeling gode rutiner for forsterket renhold.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Når det gjelder oppmøte på skolen følger vi punkt 3.2 i FHIs smittevernveileder. Så lenge myndighetene i Norge har bestemt at skolene skal holdes åpne, på gult nivå etter trafikklysmodellen, er det kun i spesielle tilfeller man ikke skal komme på skolen:

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Elever trenger ikke gå til lege for slikt fravær, da fraværsreglene er endret midlertidig frem til 1.november, men man skal varsle skolen med bruk av egenmelding. Er eleven under 18 år, skal foresatte melde fra om fraværet.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet Covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet Covid-19. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet

Dersom du som elev mener du ikke kan komme på skolen utover disse punktene, må du ha legeerklæring. Hvis du f.eks. har nære familiemedlemmer som kan være i risikogruppen, kan du ikke uten videre bli hjemme Hvis du generelt føler deg utrygg og ikke vil på skolen, kan du heller ikke la være å møte på skolen.

Informasjon til foresatte fra Utdanningsdirektoratet 

Takk for at du bidrar i dugnaden!

Til toppen