Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/vestby-vgs

Viktige beskjeder til elever og foresatte fra skolens administrasjon

Vi har samlet nyttig informasjon til skolestart om skolereisekort, bokskap, elevkort med mer. 

Skolereisekort

Alle elever som har mer enn 6 km avstand mellom hjem og skole har rett på gratis skoleskyss.
Bor du mer enn 6 km fra skolen, vil du få utdelt skolebillett når du begynner på skolen.

VIKTIG!

  • Nye reisekort blir utlevert første skoledag. Etter første skoledag hentes reisekortene i resepsjonen.
  • Elever som fikk reisekort forrige skoleår skal bruke samme billett dette skoleåret. Har du mistet kortet i løpet av sommeren, må du bestille nytt straks etter skolestart for å slippe bestillingsgebyr.

Ta kontakt med oss dersom eleven trenger spesialskyss pga. lang reisevei eller sykdom.

Persondata og tilrettelegging

Du får tilsendt et elektronisk skjema for oppdatering av persondata pedagogisk tilrettelegging en av de første skoledagene.

  • Både nye og gamle elever må fylle ut og sende inn det elektroniske skjemaet.

Skolen trenger disse opplysningene for å legge best mulig til rette for deg i skolehverdagen, og for at vi skal vite hvordan vi skal få kontakt med foresatte dersom du skulle bli syk eller skadet. Når elevene søker nytt skoleår, slettes en del gamle persondata. Derfor må alle elever levere skjemaet. Du får veiledning av kontaktlæreren din.

Bokskap og oppbevaring av private gjenstander

Du har mulighet til å låne låsbart skap for oppbevaring av bøker. Hvis du går på yrkesfag, er det egne garderobeordninger. Elever på SSP og SS som ikke har garderobeskap, har førsteprioritet på lån av bokskap. Skapene tildeles etter «først til mølla prinsippet». Skapene skal ikke brukes til oppbevaring av PC eller andre verdisaker.

Skolen har ikke erstatningsansvar ved tyveri av elevers gjenstander på skolens område, heller ikke ved innbrudd i bokskap/garderobeskap. Eleven må sørge for egen forsikring mot tyveri av private gjenstander.

  • Du må ta med egen hengelås til bokskapet. Elever på SSP og SS har førsteprioritet til bokskap. Blir det skap til overs, kan de tildeles andre elever. Utlån av bokskap foregår i forbindelse med utlån av bøker.
  • Ved skoleslutt skal skapene tømmes og vaskes.

Identifikasjonskort/lånekort bibliotek

Når det er tatt bilder av elevene på skolen og disse er lagt inn i vår database, får elevene ID-kort. Dette kortet brukes til boklån, utskrifter, med mer og det gir forskjellige studierabatter. Kortet er gratis ved første gangs bestilling. Erstatningskort koster kr. 50,-.

Støtte fra lånekassen

  • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må selv søke om stipendet. Du kan også ha rett til annen støtte. Du søker stipend på lanekassen.no.
  • Søknadsfristen for høsten er 15. november 2020.

Legeattester

Hvis du i løpet av skoleåret må levere legeattest til skolen, skal denne registreres elektronisk i det skoleadministrative systemet Visma In School. Du kan få veiledning av lærer eller på kontoret.

Refusjon av reise og utlegg

Ved utplassering i bedrift og i forbindelse med ulike skolearrangementer vil du kanskje få utgifter som skal dekkes av skolen. Skjema for reise- og utleggsregning finner du på skolens hjemmeside. Husk å sende med kvitteringer. Regningen må leveres senest 3 uker etter at reisen er gjennomført. Husk at skolen bare dekker utgifter til rimeligste reisemåte. Mer om skyssrefusjon finner du ruter.no.

Resepsjon og sentralbord

Henvendelser til skolen per e-post sendes til vestbyvgs@viken.no.
Telefonnummer til vårt sentralbord er 64 98 37 00.

Åpningstider:

Mandag - torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 15.00

 

Vi håper du får et fint skoleår hos oss på Vestby videregående skole!

 

hilsen

kontorpersonalet

Til toppen