Vilde tar ordet!

Vilde Tanum i 2STA på Vestby videregående skole har vunnet den lokale runden i talekonkurransen Ta ordet!

5 ungdommer oppstilt i en trapp - Skolevinneren av talekonkurransen Ta ordet! sammen med 2. - 5.-plass. - Klikk for stort bildeSkolevinneren av "Ta ordet!" Vilde Tanum (2STA) (nederst til venstre) sammen med 2. - 5. plass i den lokale konkurransen, Vladislav Foss, Sofie Thurmann Øynes (4BYY), Mari Eldegard Heie (1STF) og Mathilde Hamre (3STF) Caroline Marian Sælid Karlsen/Vestby vgs  

På onsdag hadde vi en liten markering for finalistene ved skolen vår, og Vilde var altså den som kom helt til topps. Nå skal hun til Oslo for å kvalifisere seg videre til finalen på Universitetet i Bergen.

Brenner du for noe?

Får du oppmerksomhet når du snakker?

Kan du overbevise?

Dette er spørsmål elevene har stilt seg selv, før de har skrevet en selvskreven tale om noe de brenner for. Årets tema er «mot» og Vilde har valgt å skrive om «mot til å være seg selv». Hun mener det er en veldig viktig sak, spesielt i dagens samfunn der vi kanskje i enda større grad blir lettere satt i «bås» enn tidligere.

«Vi er alle ulike typer mennesker og jeg ønsker at alle skal føle seg like viktige – uansett personlighet og legning», sier Vilde.

Skolevinner av Ta ordet! mottar premie fra rektor og avdelingsleder. - Klikk for stort bildeVilde mottar premie fra avdelingsleder for filologiske fag Aime Adamiak og rektor Brit Helle- Caroline Marian Sælid Karlsen/Vestby vgs   

Ta ordet!

Ta ordet! er en talekonkurranse for elever i den videregående skolen, utviklet og organisert av Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen – landets fremste retorikkmiljø. Konkurransen er med på å gi elever fra videregående skoler selvtillit til å ytre seg, samtidig som de blir aktive medborgere i samfunnet som de er en del av.

Talekonkurransen ble først avholdt i 2016 – da som en lokal konkurranse for videregående skoler i Bergen. I årene som fulgte vokste den i omfang, og nå står den som et tilbud til alle videregående skoler i hele Norge. Det er duket for finale i slutten av november 2020. 

Konkurransen gjennomføres i fem trinn i perioden august-november:

1. I dagene like før skolestart i august kurses lærere fra deltakende skoler i retorikk og talekunst, samt i hvordan å gjennomføre Ta ordet! av Retorikkgruppen ved Universitetet i Bergen.

2. Lærerne underviser i retorikk og avholder lokale talekonkurranser på sine skoler. Hver skole kårer en skolevinner innen midten av oktober. Her er Vilde nå!

3. Skolevinnerne samles til retorikkworkshop og semifinale. Her fremfører de sin egen tale og gir tilbakemelding på andres taler. På bakgrunn av tilbakemeldingene de har fått under workshopen skal skolevinnerne revidere sitt eget talemanus og sender dette inn.

4. Retorikkgruppen ved Universitetet i Bergen velger ut seks finalister. Utvelgelsen skjer på bakgrunn av deltakernes innsats under retorikkworkshopen, altså deres fremføring av egen tale og respons på andre elevers taler, samt det reviderte talemanuset de sender inn etterfølgende. De seks finalistene deltar i en ny, omfattende workshop ved Universitetet i Bergen. I felleskap med hverandre og universitetets retorikere videreutvikler og forbedrer de talene og fremføringen ytterligere.

5. Finale i Universitetsaulaen på Universitetet i Bergen, fredag 27. november 2020. Her avholder de seks finalistene sin tale foran publikum og en fagjury. Ut ifra retoriske prinsipper og retningslinjer bestemmer juryen hvem som vinner prisen for årets beste tale. Alle de seks finalistene i Ta ordet! mottar et diplom for deltakelse, og vinneren mottar i tillegg en gave på 10.000 kr.

Vi ønsker Vilde masse lykke til videre i konkurransen, og håper hun vil fortsette med å inspirere og engasjere!

Til toppen