Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/vestby-vgs

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd, veiledning og oppfølging om din helse og trivsel.

Vi har kontor i 2.-etasje i samme gang som rådgiver.

Skolehelsetjenesten består av:

Grethe Helene Dahl
helsesykepleier
Mobiltelefon: 932 14 994   E-post: grethe.dahl@vestby.kommune.no

Tilstede: Lik uke: Onsdag, torsdag og fredag. Ulik uke: Mandag, tirsdag og torsdag.

Ingvill Nilsen
psykiatrisk sykepleier
Mobiltelefon: 474 69 038   E-post: ingvill.nilsen@vestby.kommune.no

Tilstede: Lik uke: Mandag, tirsdag og onsdag. Ulik uke: Tirsdag, onsdag og fredag.

Saphira Bjørnå
psykoterapeut
Mobiltelefon: informasjon kommer   E-post: saphira.bjorna@vestby.kommune.no

Tilstede: Hver mandag og torsdag kl 8.30 - kl. 15.00

Kontakt oss gjerne på sms eller e-post for å avtale tid, eller kom innom kontoret.

Obs: ikke send sensitive opplysninger på sms / e-post.

Vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse

Skolehelsetjenestens oppgaver

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende.

Vi tilbyr individuelle samtaler, grupper og klassebesøk.

Du kan komme til skolehelsetjenesten med små og store spørsmål innen psykisk, fysisk, sosial og seksuell helse.

Vi deltar i tverrfaglig møter og samarbeider med skolen, foresatte, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnevernet, BUP (barne- og ungdomspsykiatri), fastlege og andre ved behov. Taushetsplikt blir selvfølgelig overholdt.

Du må benytte fastlegen ved sykdom eller kontakt legevakt på telefon 116117.

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

  Helsestasjon for ungdom 

  Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

  Vi har åpent tirsdager kl 14.30-17.00, i skolens ferier kl 13.00–14.30

  Helsestasjon for ungdom 

  Helsestasjonen på Instagram

  Se også  

  Til toppen