Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/vestby-vgs

Lokalt ordensreglement

Midlertidig ordensreglement for Vestby vgs skoleåret 2020 - 2021 grunnet covid-19. 

Høye forventinger og tydelige krav gir resultater!

1. Smittevernreglene skal følges

 • Alle skal følge de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av myndigheter og skoleeier.
 • Elever må selv sørge for vask av pulter, stoler og kantinebord etter bruk.

2. Vi møter alltid presis til timene

Skolen har én regel ved foresentkomming:

 • Etter at ordinær undervisning har startet må du gå til kontoret og hente adgangstegn for å komme inn i timen. 
 • Du vil bli registrert og kan bare hente adgangstegn tre ganger per termin.
 • Forsinkelser som skyldes tog eller buss regnes ikke med.

Konsekvens:

 • Ordensanmerkning
 • Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet.
 • Stort fravær kan føre til at du får nedsatt karakter i orden og/eller manglende vurderingsgrunnlag i faget.

Unntak:

 • Reglene om adgangstegn bortfaller så lenge smittesituasjonen er på gult eller rødt nivå.
 • Elever med luftveissymptomer skal ikke møte på skolen. Eleven må kontakte fag- og kontaktlærer for undervisningsopplegg. Ordinære fraværsregler gjelder.

3. Du må ha med nødvendig utstyr og arbeid til timene

Konsekvenser:

 • Du sendes hjem for å hente nødvending glemt utstyr.
 • Du kan bli bortvist for resten av økten.
 • Ordensanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet.
 • Stort fravær kan føre til at du får nedsatt karakter i orden og/eller manglende vurderingsgrunnlag i faget.

4. PC og andre digitale gjenstander:

 • PC brukes etter avtale med lærer.
 • Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren.

Konsekvens:

 • Ordensanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet.
 • Kan føre til at du får nedsatt karakter i adferd.

5. Overhold tidsfrister/lever presis!

 • Overholder du ikke tidsfrister vil arbeidet ditt ikke bli registrert.
 • Sjekk TEAMS jevnlig.
 • Du må søke avdelingsleder (for faget) om mulighet for ny utsatt vurdering (Skjema på kontoret må signeres av foresatte). Dokumentasjon vedlegges.

Konsekvens:

 • Ordens-/adferdsanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet.
 • Kan føre til at du får nedsatt karakter i orden og/eller manglende vurderingsgrunnlag i faget.

6. Spising i timen er ikke tillatt

Konsekvens:

 • Ordens-/adferdsanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet.
 • Kan føre til at du får nedsatt karakter i orden/adferd.

Unntak: 

 • Lærer kan gjøre unntak slik at elever kan spise i klasserommet i timen/friminuttene.
 • Det kan også tillates innkjøp av mat og drikke i kantinen til andre tidspunkt enn oppsatte friminutt.
 • Rommet må være ryddet og rengjort i tide til ny undervisningstime.

7. Forlat ikke timen uten tillatelse fra lærer.

Konsekvens:

 • Adferdsanmerkning. Etter tre ganger vil kontaktlærer ta kontakt med hjemmet.
 • Kan føre til at du får nedsatt karakter i adferd.

8. Bruk av fellesarealer i skoletiden:

 • Skolen gjør en fortløpende vurdering av hvilke områder som skal holdes åpent.
 • Elevene må følge FHIs råd om avstand, håndvask og annen anbefalt atferd.

Elever som bevisst og forsettlig unnlater å overholde gjeldende smittevernregler, eller lar være å etterkomme anvisning fra skolen og dens ansatte kan vises bort fra lokalene. I alvorlige tilfeller kan eleven bli bortvist for resten av skoledagen, jfr. Opplæringsloven § 9A-11 og fylkeskommunens ordensreglement.  

Til toppen