Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 11. mars: viken.no/vestby-vgs

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan for Vestby vgs 2018 - 2021

Vi er vennlige og tydelige. Vi er fremtidsrettet, nytenkende og kreative. Vi gir elevene kompetanse som kvalifiserer dem til videre studier og arbeidsliv.

Læring - Ledelse - Miljø

Skolen er elevsentrert og sikrer elever et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av høy kvalitet, tillit og åpenhet, ro og orden og fritt for mobbing og trakassering.
Læringsarbeidet er forskningsbasert.
Elevene skal fullføre og bestå tilsvarende AFK sine mål som i 2018 er 88%.

Læring - Ledelse - Miljø

Elevrettet arbeid

Vi arbeider systematisk for å sikre at alle elever gjennomfører og består og når sitt mål.

Elevrettet arbeid

Til toppen