Bygg- og anleggsteknikk

Velger du en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen har du gode muligheter for å få en spennende jobb når du er ferdig. Dette gjelder enten du tar fag -/svennebrev eller du tar videre utdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole eller et universitet. Derfor vil bygge- og anleggsnæringen være et godt framtidsvalg.

Bygg og anleggsteknikk

Til toppen