Studiespesialisering med forskerlinje

Som eneste skole i Follo tilbyr Vestby videregående skole studiespesialisering med egen forskerlinje innen realfag.

Studiespesialisering med forskerlinje

Til toppen